Sektörde en iyi hizmeti veriyoruz…

Homojen immuno testlerin geliştirilmesinde öncü firma olan Microgenics firması CEDIA (Cloned Donor Enzym Immunoassay) teknolojisine sahip bağımlılık yapan madde testleri, terapötik ilaç düzeyi testleri, immunosuppresif ilaç düzeyi testleri üretmekte ve pazarlamaktadır.
Yüksek performans sağlayan tanı çözümleri dünya çapında hastanelerde, özel sektörde, devlet ve referans laboratuvarlarında kullanılmaktadır.
Microgenics 1986 senesinde patentli, biyomühendislik kullanılarak, izotopik olmayan CEDIA teknolojisi ile ilk tanı ürünlerinin pazarlamasına başlamıştır.
1999’da Microgenics, Diagnostics Reagents Inc. (DRI) ile birleşerek farklı teknolojilerin kullanıldığı seçkin ve çok yönlü testleri ile, lider bir immuno test üreticisi olmuştur.
Microgenics firması şu anda Thermo-Fisher grubunun altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

 Terapötik İlaç İzlemi 
TDM

Tedavide kullanılan ilacın terapötik indeksi dar ve birçok faktörden etkilenip toksik etkiler oluşturma olasılığı fazlaysa ilacın serum veya plazmadaki düzeyini ölçülmesi ve hastanın kullandığı dozun buna göre belirlenmesi hedeflenir. Amaç tedavi etkinliğini artırmak ve toksisiteyi önlemektir.

Ayrıca olağan dışı yanıtların ortaya konması, istenmeyen etkilerin önlenmesi, bireye özgün doz ayarlanması TDM ile sağlanabilmektedir. Çok önemli gözükmemekle beraber aslında pratikte çok önem arz eden bir durum; hastanın tedaviye sadık kalıp kalmadığı da TDM ile izlenebilir.  

Analitik Toksikoloji

Genel olarak biyolojik örneklerde ialçların, solventlerin ve diğer maddelerin tespiti, tanımlanması ve miktar tayininin yapılması ile;

Zehirlenme teşhisi, önlenmesi,

Tedavi ve prognozun belirlenmesi,

kötüye kullanımı olan ilaç ve maddeler ile doping maksatlı kullanılan maddelerin tespiti sağlanır.

Toksikolojik analizlerimiz aşağıdaki gibi gruplandırılabilir;

Terapötik İlaç İzlemi TDM

Anti-eliptik ilaçlar

Anti-aritmik ilaçlar

Anti-psikotik ilaçlar

Anti-depresant ilaçlar

Anti-tüberküloz ilaçlar

Anti-kanser ilaçlar

Immunosupresant ialçlar (siklosporin, takrolimus, everolimus, sirolimus, MPA)Analitik Toksikoloji – Kötüye kullanılan ilaçlar- Maddeler 

Lorem Kannabinoid (Esrar)

Opiyatlar

Opioidler (petidin, fentanil)

Kokain

Alkol ve metabolitleri ( etil glukuronid )

Amfetamin/metamfetamin

Ekstazi

Barbituratlar

Benzodiazepinler

Genel bilinmeyen analizleri (tarama)